1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
اهمال کاری تحصیلی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
اهمال کاری تحصیلی - خود تنظیمی پیش بینی کننده -راهبرد های خود انگیزشی
سال 1396
پژوهشگران فاطمه رسولی خورشیدی ، غلام رضا صرامی ، حبیب اله نادری

چکیده

زندگی تحصیلی یکی از مهم ترین ابعاد زندگی انسان ها است که بر سایر حیطه ها تأثیر فراوان دارد. افراد به واسطه ی عملکرد تحصیلی خود در مدرسه و پیشرفت های حاصله از آن و نیز از طریق فراگیری مهارت های آموزشی و ارتباطی درمدرسه می توانند خود را در جامعه نشان دهند. از جمله عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی می توان از عوامل انگیزشی وشناختی مانند اهمال کاری و خودکارآمدی نام برد ...........