1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
راهنمای علمی پژوهش کیفی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
راهنمای علمی پژوهش کیفی
سال 1394
پژوهشگران حبیب اله نادری ، سیده فاطمه کاظمی

چکیده

راهنمای علمی پژوهش کیفی