1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح جامع برای یادگیری ( نظریه و تمرین)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
طرح جامع ; یادگیری; نظریه ; تمرین
سال 1400
پژوهشگران حبیب اله نادری ، حمیدرضا دهقان ، فاطمه مومنی

چکیده

طرح جامع برای یادگیری مفهومی پویاست که در نتیجه تعامل مستمر میان محققان, مربیان و نواموزان ایجاد شده و همواره در حال تغییر و رو به توسعه است. هدف این طرح ایجاد محیط های یادگیری متناسب با نیازهای ویژوه هر فراگیر و توزیع منصفانه امکانات اموزشی به گونه ای اثربخش برای انهاست.