1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
درمان های شناختی و رفتاری
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
درمان های شناختی , رفتاری
سال 1400
پژوهشگران حبیب اله نادری

چکیده

موضوع سخنرانی با عنوان درمان های شناختی و رفتاری بوده است.