1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیته علمی همایش
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
پژوهش و نوآوری در روانشناسی،درمانهای شناختی رفتاری
سال 1400
پژوهشگران فاطمه هدایت زاده ، حبیب اله نادری

چکیده

بعنوان عضو کمیته علمی حضور داشتم