1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، نقدشوندگی سهام
سال 1391
مجله حسابداري مالي
شناسه DOI
پژوهشگران محمود یحیی زاده فر ، حسن زارعی

چکیده

در این پژوهش تاثیر مدیریت سود بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های سری زمانی بصورت سالانه جمع آوری شده و بوسیله نرم افزار E-Views به روش داده های تلفیقی (تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رفع ناهمسانی واریانس از حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه منفی و معنی دار مدیریت سود با نقدشوندگی سهام است. این امر ممکن است بدلیل افزایش هزینه های اطلاعات نامتقارن و هزینه های نمایندگی باشد.