1402/12/06
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین نقدشوندگی و کارایی سرمایه گذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری، محدودیت مالی، ریسک عملیاتی.
سال 1399
مجله تحقيقات حسابداري و حسابرسي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه ذبیحی ، منصوره علیقلی ، محمود یحیی زاده فر

چکیده

این پژوهش رابطه بین نقدشوندگی سهام وسرمایه گذاری شرکت ها و کارایی سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی برای نمونه ای متشکل از 130شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1394 مورد بررسی قرار داده است. بررسی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نقدشوندگی سهام رابطه مثبتی و معناداری با سرمایه گذاری شرکت دارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که نقدشوندگی می تواند از طریق کاهش هزینه ها و تسهیلات مالی بهتر از فرصت سرمایه گذاری استفاده کند و منجر به کارایی سرمایه گذاری شود و همچنین نشان داد که نقدشوندگی می تواند موجب کاهش حساسیت بین کارایی سرمایه گذاری و کاهش فرصت سرمایه گذاری شود، به عبارتی هرچه قدر نقدشوندگی بالا باشد کارایی سرمایهگذاری حتی در شرایط کم بودن فرصت سرمایه گذاری افزایش می یابد. علاوه بر این در شرکت هایی با محدودیت مالی و ریسک عملیاتی نقدشوندگی تاثیر بیشتری بر سرمایه گذاری دارد.