1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تئوریکی تجربی تجاری سازی تکنولوژی دانشگاهی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تئوریک، تجربی، تجاری سازی، تکنولوژی، دانشگاه
سال 1391
پژوهشگران محمود یحیی زاده فر ، مریم قائدی

چکیده

تکنولوژی نه تنها بعد مهمی در توسعه و رشد ملی به شمار می آید، بلکه عامل بقا در جهان رقابتی کنونی است. چالش که امروزه سازمان های علمی و فناوری با آن مواجه اند آن است که چگونه ایده ها را به محصولات و خدمات قابل عرضه در بازار تبدیل کنند. تجاری سازی تحقیقات فرایندی است که دانش تولید شده در دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل می کند که مستلزم همکاری و تعامل جدی مراکز آموزش عالی و سازمان های تحقیقاتی وابسته به دولت، شرکت های صنعتی، سازمان های مالی و سرمایه گذاری، کارآفرینان و افراد علمی می باشد. در مقاله حاضر، ضمن تعریف موضوع به مطالعه تطبیقی پژوهش های تجربی در زمینه تجاری سازی تکنولوژی دانشگاهی و تبیین وجوه مشترک نتایج این تحقیقات پرداخته شد و به تاثیر عواملی چون اعضای هیئت علمی، درآمدزایی، ساختار و مدیریت، شهرت، اعتبار و سابقه دانشگاه، منابع مالی در دسترس و وجود نهادهای مناسب متخصص در داخل دانشگاه اشاره شده و در پایان نتیجه گیری گردید که به منظور موفقیت در تجاری سازی تکنولوژی دانشگاهها، لازم است مدیران بخش های دانشگاهی و صنعت شرایط لازم را برای موفقیت فرایند تجاری سازی فراهم آورند.