1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تابع (SQDF) تفکیکی درجه دوی تعدیل شده
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
قیمت سهام، دستکاری قیمت سهام، حفاظت از بازار، مدل های پارامتریک، مدل SQDF
سال 1392
پژوهشگران محمود یحیی زاده فر ، شهاب الدین شمس ، بهروز عطایی

چکیده

دستکاری قیمت ها، از جمله عواملی است که موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام شده و مانع رشد و شکوفایی آن در شرکت (SQDF) می شود. پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی دستکاری قیمت سهام با استفاده از مدل تابع تفکیکی درجه دوی تعدیل شده های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مدل مذکور یک مدل پارامتریک برای تخمین توابع نرمال چند متغیره می باشد. در تخمین های پارامتریک، شکل تابع احتمال معلوم بوده و تابع احتمال با استفاده از بردار های نمونه آموزشی تخمین زده می شود. بنابراین اگر تعداد نمونه کافی در دسترس نباشد، نمی توان تخمین مناسب و دقیقی از متغیرها ارائه نمود. این خطا وقتی بیشتر آشکار می شود که داده های پرت زیادی داشته باشیم. در این روش تخمینی جدید، داده های پرت با مقادیر ثابتی که با روش تخمین محتمل ترین گزینه به دست آمده اند، جایگزین می شوند. این روش نه تنها باعث کاهش هزینه های محاسبات می شود، بلکه دقت در طبقه بندی نتایج را نیز بالا می برد. پس از بررسی شرکت های حاضر در بورس، 284 شرکت در طی 722 روز کاری از اولین روز کاری سال 1389 تا آخرین روز کاری سال 1391 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهشنشان داد که این مدل 84,83 % از دستکاری ها را به درستی شناسایی کرده است.