1403/03/09
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
دبیر همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه و توسعه پایدار
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
توسعه، توسعه پایدار، مازندران
سال 1400
پژوهشگران محمد اسماعیل ریاحی

چکیده

دبیر علمی همایش بوده ام