1403/03/09
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات درس

عنوان جامعه شناسی پزشکی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز مبانی جامعه شناسی
توضیحات