06 فروردین 1402
مصطفي محسني كياسري

مصطفی محسنی کیاسری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / سیاست گذاری علم و فناوری
تلفن: 011-35302501
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

معرفی

مصطفی محسنی کیاسری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی سیاستگذاری علم و فناوری ، دانشگاه تهران ، ایران (1392 - 1397)
  عنوان رساله: چارچوب همکاری گروه های کسب و کار و شرکت های نوپای فناوری محور
 • فوق لیسانس مدیریت فناوری ، علامه طباطبایی ، ایران (1388 - 1391)
  عنوان پایان‌نامه: آسیب شناسی فرآیندهای توسعه محصول جدید در صنایع غذایی ایران
 • لیسانس مهندسی صنایع - تولید صنعتی ، دانشگاه کردستان ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی نمودارهای کنترل فازی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سیاستهای نوآوری طرف تقاضای نوآوری
 • توسعه محصول جدید
 • سیاستهای نوآوری اقتصاد دیجیتال
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
کیارش فرتاش، مصطفی محسنی کیاسری، الناز مسامع خسروشاهی (1400) تحلیل ابزارهای سیاستی همکاری فناورانه سه شرکت بزرگ با شرکت های کوچک فناور سیاست علم و فناوری: دوره 14، شماره 3; 2-18
2
کیارش فرتاش، مصطفی محسنی کیاسری، الناز مسامع خسروشاهی، علی اصغر سعدآبادی (1400) تحلیل عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه شرکت های بزرگ و شرکت های فناور در حوزه های فناوری زیستی و نانو بهبود مدیریت: سال 15 شماره 1; 39-67
3
4
کیارش فرتاش، محمدصادق خیاطیان، محسن مرادیان، محمدصادق صارمی، مصطفی محسنی کیاسری (1399) ارائه چارچوب ارزیابی واحد های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از روش اقدام پژوهی مدیریت توسعه فناوری: سال 8 شماره 3; 151-184
5
مصطفی محسنی کیاسری، کیارش فرتاش، محسن مرادیان، علی اصغر سعدآبادی (1399) تحلیلی بر فرایندهای توسعه محصول جدید در صنایع غذایی (مطالعه شرکت های صنایع غذایی استان تهران) مدیریت نوآوری: 2; 127-150
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • عضو هیات تحریریه مجله بین المللی نوآوری در مهندسی (https://ijie.ir) (1399 - اکنون)
بیشتر