1403/02/04
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ماهیت مهریه در حقوق ایران و آیین دادرسی مطالبه آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی ماهیت مهریه در حقوق ایران و آیین دادرسی مطالبه آن
سال 1402
پژوهشگران شهره منصوری(دانشجو)، حمید ابهری(استاد راهنما)، سام محمدی(استاد مشاور)

چکیده

بررسی ماهیت مهریه در حقوق ایران و آیین دادرسی مطالبه آن