1403/05/02
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
مسئولیت مدنی دولت ناشی از عدم پیشگیری از حوادث زیانبار
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مسئولیت مدنی دولت ناشی از عدم پیشگیری از حوادث زیانبار
سال 1401
پژوهشگران سمیه احسانی(دانشجو)، حمید ابهری(استاد مشاور)، سام محمدی(استاد راهنما)

چکیده

مسئولیت مدنی دولت ناشی از عدم پیشگیری از حوادث زیانبار