1403/02/04
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
ساز و کار حقوقی حمایت از سرمایه گذاران خرد در بورس و فرابورس
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ساز و کار حقوقی حمایت از سرمایه گذاران خرد در بورس و فرابورس
سال 1401
پژوهشگران علی شهاب الدین(دانشجو)، سام محمدی(استاد راهنما)، حمید ابهری(استاد مشاور)

چکیده

ساز و کار حقوقی حمایت از سرمایه گذاران خرد در بورس و فرابورس