1403/05/02
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر قاعده احسان در مسئولیت قراردادی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تأثیر قاعده احسان در مسئولیت قراردادی
سال 1401
پژوهشگران مهدی پارسایی(دانشجو)، محمد فرزانگان(استاد مشاور)، سام محمدی(استاد راهنما)

چکیده

تأثیر قاعده احسان در مسئولیت قراردادی