1403/02/04
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر عسر و حرج زوجه در نکاح دائم و منقطع
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اثر عسر و حرج زوجه در نکاح دائم و منقطع
سال 1401
پژوهشگران اسما جعفری(دانشجو)، حمید ابهری(استاد راهنما)، سام محمدی(استاد مشاور)

چکیده

اثر عسر و حرج زوجه در نکاح دائم و منقطع