1403/05/02
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اصیل التزام عقد نکاح فضولی کشف و نقل
سال 1395
مجله مطالعات حقوق خصوصی
شناسه DOI
پژوهشگران سام محمدی ، محمد فرزانگان

چکیده

برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه شیعه، جریان فضولی به عنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاح نیز از آن مستثنا نیست. در مطالعات پیرامون معاملات فضولی تمامی کوشش ها صرف مشخص کردن چگونگی اجازه، شرایط اجازه کننده و عقد مورد اجازه شده که گویا اصیل در این رهگذر نقشی نداشته است و یا موضعی منفعل و متأثر دارد. نگاهی گذرا به نوشته های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نقش ارادۀ اصیل کم رنگ و تا حدود زیادی پنهان مانده و اصولاً با تکیه بر دلایلی چون لزوم وفای به عقد و کاشفیت اثر اجازه، اصیل را تا تعیین تکلیف عقد فضولی از سوی طرف مقابل پایبند به این پیمان متزلزل و آثار منفی آن دانسته است. این پژوهش در پی آن است که با واکاوی مواد قانون مدنی و آرای فقها و حقوق دانان، به این پرسش پاسخ دهد که آیا به واقع برابر نظر مشهور، اصیل می بایست پایبند به نکاح فضولی باشد یا قادر خواهد بود که نکاح فضولی را منحل سازد و یا اینکه با انعقاد عقد نکاحی دیگر موجبات انحلال قهری عقد فضولی سابق را فراهم آورد؟