1403/05/02
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع و مبارات
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خلع طلاق فدیه ماهیت حقوقی مبارات
سال 1398
مجله مطالعات حقوق خصوصی
شناسه DOI
پژوهشگران سام محمدی ، سمیه ظهوری ، محمد فرزانگان

چکیده

در طلاق های خلع و مبارات زن با پیشنهاد فدیه به مرد او را ترغیب به مطلقه نمودن خود و مرد پس از قبول فدیه اقدام به جاری کردن صیغۀ طلاق می کند. در طلاق های مذکور علاوه بر آنکه ارادۀ مرد وجود دارد، نقشی نیز برای زن دیده می شود. فقها و حقوقدانان در بررسی ماهیتی این طلاق ها تنها به بیان ماهیت طلاق پرداخته و به ماهیت عمل فدیه دادن زن به مرد چندان توجهی نکرده اند. این پژوهش از دیدگاه اخیر به موضوع نگریسته و به بیان ماهیت حقوقی فدیه در این دو طلاق می پردازد و در پی پاسخگویی به این پرسش است که ماهیت فدیه مانند طلاق، ایقاعی مستقل است یا قراردادی خاص میان زن و شوهر محسوب می شود و چنانچه قراردادی خاص در نظر گرفته شود، چه چیزی به عنوان معوض در این قرارداد در برابر فدیه قرار می گیرد؟ با بررسی های انجام گرفته مشخص شد که فدیه، ماهیتاً قراردادی خاص میان زن و مرد محسوب می‎شود که در آن از یک سو زن مالی را به شوهر تملیک می‎کند و در مقابل این تملیک مرد نیز تعهد به مطلقه نمودن زن می نماید.