1403/04/26
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
دفاع رساله دکتری: مولفه های تأثیر گذار بر سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مولفه های تأثیر گذار ، سبک زندگی، خانواده،قرآن و حدیث
سال 1397
پژوهشگران رضا آقاپور(دانشجو)، سید محسن موسوی(استاد مشاور)، قربانعلی ابراهیمی(استاد مشاور)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد راهنما)

چکیده

کیده سبک زندگی به عنوان شیوه ای که افراد و گروه ها در زندگی روزمره اتخاذ می کنند، منعکس کنند? ارزش ها و اهداف عالی یک نظام اجتماعی است. به طور طبیعی انتظار می رود که در یک جامعه دینی که بر اساس ارزش های الهی و توحیدی شکل گرفته است، مردم به شیوه ای زندگی کنند که نمایانگر ارزش ها و آرمان های مستتر در نظام فکری و ذهنی آن جامعه باشد. در این میان خانواده به عنوان یک نهاد مهم و اثرگذار در جامعه -که رکنی اساسی و مهم در نظام اجتماعی است- نقش مهمی در فرایند جامعه پذیری افراد دارد و می تواند با تأسّی به ارزش ها و آموزه های قرآن و حدیث، شیوه های مختلف زیستن را تجربه و به نسل های بعدی انتقال دهد؛ لذا با عنایت به اینکه سبک زندگی افراد، به ویژه خانواده ها، تحت تأثیر هجمه های تبلیغاتی جهانی در حال تغییر است، ضرورت دارد راه های تقویت سبک زندگی دینی برخاسته از قرآن و روایات شناخته شود و راه کارهای لازم برای تقویت بنیه خانواده از طریق اجرای سبک زندگی مناسب در جامعه دینی انجام پذیرد. ازاین رو هدف پژوهش حاضر این است که با روشی توصیفی-تحلیلی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای به بررسی مهم ترین مولفه های موثر در شکل گیری سبک زندگی خانواده از منظر اسلام بپردازد. نگارنده با تکیه بر سه مولفه «پوشش»، «اوقات فراغت» و «تغذیه و مصرف» درصدد است تمایز میان سبک زندگی خانواده اسلامی با دیگر سبک های زندگی را نشان دهد. تحلیل مولفه های مذکور با تکیه بر آیات و روایات حاکی از این حقیقت است که سبک زندگی اسلامی به خاطر تأثیر عوامل متعدد شیوه زندگی فرد مسلمان به ویژه در حوزه های یاد شده از شیوه زندگی فرد غیرمسلمان به طورقطع متمایز خواهد بود که این اختلاف ناظر به اختلاف فرهنگ ها و جهان بینی هاست. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش می توان مدلی از سبک زندگی خانواد? اسلامی در حوز?: «پوشش و عفاف»، «تغذیه و مصرف» و «چگونگی گذراندن اوقات فراغت» ارائه داد که با سبک زندگی غربی متفاوت بوده و نمایانگر فرهنگ و جهان بینی اسلامی باشد.