06 فروردین 1402

قربانعلی ابراهیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 9111135028
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
رضا آقاپور، سید علی اکبر ربیع نتاج، سید محسن موسوی، قربانعلی ابراهیمی (1397) دفاع رساله دکتری: مولفه های تأثیر گذار بر سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث
2
زهرا سعادتی، علی اصغر فیروزجائیان، قربانعلی ابراهیمی (1396) تحلیل جامعه شناختی فراغت انحرافی در بین جوانان (مطالعه موردی: جوانان شهرستان بابلسر)
3
آمنه مشایخ صالحانی، محمد اسماعیل ریاحی، قربانعلی ابراهیمی (1395) بررسی جامعه شناختی حمایت اجتماعی بر میزان شادی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!