1403/04/26
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
روش برخورد معصومان(ع) با دگراندیشان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دگراندیشان، روش برخورد، مخالفان فکری، معصومان(ع)
سال 1398
پژوهشگران فاطمه عبدی(دانشجو)، محمد شریفی(استاد مشاور)، سید محسن موسوی(استاد راهنما)

چکیده

جامعه ی انسانی متشکل از افراد با عقاید و افکار و سلیقه های متفاوت است، که به صورت های مختلفی آشکار می شود. این تفاوت افکار از همان ابتدای خلقت بشر وجود داشته است. و پیامبر اکرم(ص) نیز به عنوان آورنده ی کامل کننده دین(اسلام) مخالفانی را به همراه داشت و پس از او نیز اهل بیت ایشان(علیهم السلام) با این تفاوت افکار و عقیده رو به رو بودند. با توجه به اینکه برخی در برخورد با این گونه مخالفان، متعصبانه برخورد می کنند و اجازه ابراز مخالفت را به دیگران نمی دهند و یا در صورت اجازه دادن، همراه با توهین و تهمت و افترا بوده است و حتی در صورت رعایت اخلاق، به دلیل ضعف علمی، پاسخ جامع و کاملی داده نمی شود؛ آگاهی از سیره و روش معصومان(ع) به عنوان معیار و الگوی جامعه اسلامی در برخورد با دگراندیشان ضرورت دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی با بررسی روش برخورد معصومان(ع) با دگراندیشان به این نتیجه رسیده است که آن بزرگواران با رعایت اصل اخلاق، دگراندیشان را در طرح سؤالات و افکار مخالف خود آزاد گذاشته اند و حتی خود، آنان را برای مباحثه و گفتگو فرا می-خواندند و به روش احسن و متناسب با سطح فکری مخاطب و اقتضای حال و انگیزه ی آنان پاسخ می دادند. در این راستا، شاگردان خویش را نیز به منظور هدایت و پاسخگویی و مباحثه با دگراندیشان تربیت می-کردند