1403/05/02
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
روش برخورد امام علی(ع) با دگراندیشان در نهج البلاغه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
امام علی(ع)، دگراندیشان، مخالفان فکری، نهج البلاغه.
سال 1397
پژوهشگران سید محسن موسوی ، محمد شریفی ، فاطمه عبدی

چکیده

معصومان(ع) به عنوان الگو و مرجع شیعیان در تمامی امور اعم از اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی و ... می باشند. یکی از این محورها، محور روابط اجتماعی و شیوه برخورد با دیگران، به خصوص مخالفان می باشد. یکی از این گروه های مخالف، دگراندیشان(مخالفان فکری) هستند. آگاهی از روش برخورد معصومان(ع) به عنوان صحیح ترین و منطقی ترین روش با دگراندیشان به منظور تبیعیت و پیروی از آنان ضرورت دارد. چرا که با برخورد صحیح در مقابل گروه های فکری مختلف، از بسیاری از منازعات و سوء تفاهم ها و برداشت اشتباه جلوگیری می شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی روش برخورد امام علی(ع) با دگراندیشان در نهج البلاغه می پردازد و به این نتیجه می رسد که آن حضرت(ع) همواره به دیگران فرصت طرح پرسش و نقد و شبهات را می دادند و حتی خود از مناظره با آنان استقبال می کردند. ایشان از روش های متفاوتی در برخورد با دگراندیشان به تناسب سطح فکری و دین و مذهب، همراه با رعایت اصول اخلاقی استفاده می کند.