1403/04/26
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
بازکاوی حقیقت و کیفیت حشر در قیامت بر اساس داده های روایی و قرآنی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازکاوی حقیقت و کیفیت حشر در قیامت بر اساس داده های روایی و قرآنی
سال 1401
پژوهشگران مرضیه خوش خلقت(دانشجو)، زینب السادات حسینی(استاد مشاور)، سید محسن موسوی(استاد راهنما)

چکیده

بازکاوی حقیقت و کیفیت حشر در قیامت بر اساس داده های روایی و قرآنی