1403/04/26
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی انحرافات ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق، مورد مطالعه مباحث نسخ، محکم و متشابه از علوم قرآنی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سازمان مجاهدین خلق، علوم قرآنی، انحرافات ایدئولوژیک، محکم و متشابه
سال 1399
پژوهشگران سیده مرضیه تقیان(دانشجو)، حبیب اله حلیمی جلودار(استاد مشاور)، سید محسن موسوی(استاد راهنما)

چکیده

سازمان مجاهدین خلق، یکی از تأثیرگذارترین و درس آموزترین گروه های سیاسی- اجتماعی عصر حاضر ایران اسلامی است. سازمانی که در آغاز با دغدغه های ایمانی عده ای جوان در راه پیروزی و نجات خلق مظلوم، و برپایی احکام اجتماعی اسلام بنیان گذاشته شد؛ ولی در سیر تاریخی خود با تغییر سران و بحران های ایدئولوژیک و فکری اعضای آن، به مکتب مارکسیسم گروید. شناخت سازمان مجاهدین و ایدئولوژی آن ها از آن جهت حائز اهمیت است که در طول تاریخ همیشه جریان هایی این چنین ظهور و بروز کرده اند که توانستند با استفاده از ساده لوحی و کم عمق بودن مفاهیم اصیل دینی در جوانان، آن ها را مجذوب خویش کرده و به ایدئولوژی منحرف خود متمایل کنند. این پژوهش که به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده، با تحلیل و بررسی کتب و اسناد مربوط به این سازمان، به معرفی و شناسایی عقاید و ایدئولوژی این سازمان در حوزه علوم قرآنی پرداخته است. تعریف مجاهدین از قرآن و مباحث نسخ، محکم و متشابه تعاریفی خودساخته است؛ مجاهدین قرآن را کتابی دینامیک می دانند. در نظر آن ها محکم و متشابه، کلید دینامیسم قرآن است. متشابهات آیاتی هستند که نسخ شده اند، قرآن نیز باید بر مبنای محکمات فهم شود. نسخ، تبدیل دائمی کهنه به نو و صورتی به صورت دیگر است. در نگاه مجاهدین محکم ترین سنتی که قرآن باید بر مبنای آن فهمیده شود، تکامل است. چون انسان ها موظف اند در مسیر تکامل قدم بردارند و باید برای رسیدن به تکامل و جامعه متکامل جهاد کنند. بر همین اساس آن ها آیات قرآن و حتی کلمات را به گونه ای تفسیر می کردند که با تکامل همراه باشد. آن ها مدعی بودند که نوع برداشت آن ها از قرآن، برداشتی صحیح، علمی و به دور از تحجر است. در حالی که تفاسیر و برداشت های آن ها به دلیل مخالفت با مسیر صحیح برداشت از قرآن مصداقی کامل از استفاده ابزاری و تفسیر به رأی از قرآن کریم است.