08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان Prediction intervals for future records and order statistics coming from two parameter exponential distribution
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
واژه کلیدی ندارد
مجله STATISTICS & PROBABILITY LETTERS
شناسه DOI 10.1016/j.spl.2008.12.002
پژوهشگران جعفر احمدی (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم)

چکیده

We study the problem of predicting future records based on observed order statistics from two parameter exponential distribution. The prediction intervals for the future order statistics as well as for the total lifetime in a future sample of size m from two parameter exponential distribution are obtained on the basis of the first n records coming from the same distribution.