1403/04/01
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
Prediction intervals for future records and order statistics coming from two parameter exponential distribution
نوع پژوهش
JournalPaper
کلیدواژه‌ها
واژه کلیدی ندارد
سال
2009
مجله STATISTICS & PROBABILITY LETTERS
شناسه DOI
پژوهشگران Jafar Ahmadi ، S.M.T.K. MirMostafaee

چکیده

We study the problem of predicting future records based on observed order statistics from two parameter exponential distribution. The prediction intervals for the future order statistics as well as for the total lifetime in a future sample of size m from two parameter exponential distribution are obtained on the basis of the first n records coming from the same distribution.