08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان Bayesian prediction of order statistics based on k-record values from exponential distribution
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
digamma function, highest conditional posterior density, interval prediction, order statistics, point prediction, predictive density, record values
مجله STATISTICS
شناسه DOI
پژوهشگران جعفر احمدی (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم) ، نارایاناسوامی بالاکریشنان (نفر سوم)

چکیده

Bayesian prediction of order statistics as well as the mean of a future sample based on observed record values from an exponential distribution are discussed. Several Bayesian prediction intervals and point predictors are derived. Finally, some numerical computations are presented for illustrating all the proposed inferential procedures.