1403/03/25
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
برآوردیابی کلاسیک تابع قابلیت اعتماد برای توزیع لیندلی معکوس بر اساس آماره های رکوردی پایین
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بوت استرپ، تابع بقا، توزیع لیندلی معکوس، رکوردهای پایین، روش دلتا‎.
سال 1399
پژوهشگران بهاره اعتماد گلستانی ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی ، احسان ارمز

چکیده

تابع قابلیت اعتماد یا تابع بقا در یک زمان مشخص ‎t‎ را می توان به عنوان درصد محصولاتی تعبیر کرد که بعد از زمان ‎t‎ همچنان سالم باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می دهند. با توجه به این تعبیر، می توان گفت تابع بقا و برآوردیابی آن در پدیده های طول عمر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، مسأله ی برآوردیابی تابع بقا برای توزیع لیندلی معکوس بر اساس رکوردهای پایین مورد بررسی قرار می گیرد. برآوردیابی را به کمک روش های درستنمایی ماکسیمم و بوت استرپ پارامتری انجام می دهیم. همچنین فاصله های اطمینان مجانبی را به کمک روش دلتا به همراه فاصله های بوت استرپ صدکی برای تابع بقا به دست می آوریم. در پایان یک مطالعه ی شبیه سازی برای ارزیابی برآوردگرهای نقطه ای و فاصله ای ارائه می گردد.