08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
یک توزیع جدید گسسته: توزیع رایلی معکوس گسسته ی نمایی شده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برآوردیابی درستنمایی ماکسیمم؛ تابع نرخ خطر؛ توزیع رایلی معکوس گسسته؛ گشتاور
پژوهشگران زهرا حامد مشهدزاده (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله، توزیع جدید رایلی معکوس گسسته ی نمایی شده معرفی می شود که تعمیمی از توزیع رایلی معکوس گسسته است. این توزیع جدید گسسته، نسخه ی گسسته شده ی توزیع رایلی معکوس نمایی شده می باشد. در این مقاله، در رابطه با شکل تابع جرم احتمال، تابع نرخ خطر و گشتاورهای این توزیع بحث می شود. برآوردیابی درستنمایی ماکسیمم پارامترها نیز مورد بحث قرار می گیرد. در پایان، یک مثال از داده های واقعی برای نشان دادن کاربرد این توزیع جدید ارائه می گردد.