08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
تقریب برآوردهای بیزی توسط روش های تیرنی کادان و نمونه گیری نقاط مهم در توزیع پواسن-نمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
استنباط بیزی، تقریب تیرنی کادان، توزیع پواسن-نمایی، روش نمونه گیری با نقاط مهم، شبیه سازی مونت کارلو.
پژوهشگران فیروزه باستان (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله، به مسأله ی برآوردیابی نقطه ای پارامترهای توزیع پواسن-نمایی به کمک روش های بیزی و درستنمایی ماکسیمم بر اساس نمونه های کامل می پردازیم. برآوردهای بیز تحت تابع زیان متقارن توان دوم خطا با استفاده از روش های تقریب تیرنی کادان و نمونه گیری نقاط مهم تقریب زده می شوند. عملکرد برآوردگرهای بیز و درستنمایی ماکسیمم به کمک شبیه سازی مونت کارلو با یکدیگر مقایسه می شود. در پایان، چندین نتیجه گیری ارائه می گردد.