08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر برخی از توزیع های گسسته از خانواده ی توزیع های نمایی شده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آماره ی آزمون کای دو، برآوردیابی درستنمایی ماکسیمم، تابع جرم احتمال، خانواده ی توزیع های نمایی شده، معیار اطلاع آکائیک
پژوهشگران زهرا حامد مشهدزاده (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم)

چکیده

توزیع های گسسته عمدتاً برای مدل بندی داده هایی از قبیل تعداد موفقیت ها، تعداد روزها و سایر داده های شمارشی به کار می رود. اخیراً آماردانان تلاش کرده اند که توزیع های گسسته ی جدیدی با انعطاف بالاتر معرفی نمایند. یکی از راه های تعمیم یک توزیع آماری نمایی کردن آن توزیع می باشد. در این مقاله، مروری بر برخی از توزیع های گسسته از خانواده توزیع های نمایی شده از قبیل توزیع وایبل گسسته ی نمایی شده، توزیع لیندلی گسسته ی نمایی شده، توزیع هندسی تعمیم یافته ی نمایی شده و توزیع پواسون نمایی شده می پردازیم. در پایان، با استفاده از یک مجموعه داده ی واقعی برازش این توزیع های مطرح شده را با یکدیگر مقایسه می کنیم.