08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
Prediction of Lower Records Based on Hybrid Censored Samples for the Topp-Leone Distribution
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
hybrid censoring, maximum likelihood prediction, records.
پژوهشگران میلاد امین زاده (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم) ، نیلوفر صفرپور (نفر سوم)

چکیده

In this paper, we discuss maximum likelihood prediction of record values from the Topp-Leone distribution based on observed hybrid censored data. We also derive Bayes predictors for the future records under the squared error loss (SEL) function. A simulation study is presented for comparing the classical and Bayes methods in the end.