08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
Bayesian Estimation for the Marshall-Olkin Extended Exponential Distribution Under Progressively Type-II Censoring with Binomial Removals
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Gibbs sampling, Bayes estimator, binomial removals
پژوهشگران اسماعیل عزیزی (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم)

چکیده

In this paper, we study the Bayesian estimation problem for the Marshall-Olkin extended exponential distribution under Type-II progressive censoring scheme with binomial removals. In the end, a simulation study is presented to illustrate the proposed procedures.