1403/04/25
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
برآوردیابی برای توزیع وایبل بر اساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ماکسیمم با نمونه‌های نابرابر
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
الگوریتم متروپولیس هستینگز درون گیبز، برآوردیابی بیزی، توزیع وایبل، نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ماکسیمم با نمونه‌های نابرابر
سال 1402
پژوهشگران فروغ السادات تقوی دهاقانی ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

چکیده

در این مقاله، مسأله‌ی برآوردیابی کلاسیک و بیزی برای پارامترهای توزیع وایبل را بر اساس نمونه‌هایی که از طریق نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ماکسیمم با نمونه‌های نابرابر به دست می‌آیند، مطالعه می‌کنیم. یک مطالعه‌‌ی شبیه‌سازی برای ارزیابی عملکرد برآوردگرها و مقایسه‌ی عملکرد برآوردگرهای مبتنی بر طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ماکسیمم با نمونه‌های نابرابر با برآوردگرهای مبتنی بر طرح نمونه‌گیری تصادفی ساده، انجام می‌دهیم.