1403/04/01
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
برآوردیابی و پیش بینی برای توزیع پواسن-نمایی بر اساس رکوردها و زمان های بین رکورد: یک مطالعۀ مقایسه ای
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الگوریتم متروپولیس-هستینگز درون گیبز، آماره های رکوردی پایین، زمان های بین رکورد، شبیه سازی مونت کارلو، نمونه گیری نقاط مهم
سال 1400
مجله علوم آماري
شناسه DOI
پژوهشگران فیروزه باستان ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

چکیده

در این مقاله، برآوردیابی و پیش بینی برای توزیع پواسن-نمایی بر اساس رکوردهای پایین و زمان های بین رکورد مورد مطالعه قرار می گیرند. برآوردیابی با روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی بر اساس دو تابع زیان متقارن و نامتقارن صورت می ‍ پذیرد. از آن جا که به نظر می رسد انتگرال های مرتبط با برآوردهای بیزی دارای فرم های بسته نیستند، از الگوریتم های متروپولیس-هستینگز درون گیبز و نمونه گیری نقاط مهم برای تقریب این انتگرال ها استفاده می شود. همچنین پیش بینی بیزی رکوردهای آینده نیز مورد بررسی قرار می گیرد. یک مطالعه شبیه سازی و یک مثال کاربردی برای ارزیابی و نشان دادن کاربرد نتایج مقاله و همچنین مقایسه نتایج عددی وقتی استنباط بر اساس رکوردها و زمان های بین رکورد است، با هنگامی که استنباط تنها بر اساس رکوردها صورت می پذیرد، ارائه می گردد.