08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان برآورديابي و پيش بيني براي توزيع پواسن-نمايي بر اساس ركوردها و زمان هاي بين ركورد: يك مطالعۀ مقايسه اي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الگوریتم متروپولیس-هستینگز درون گیبز، آماره های رکوردی پایین، زمان های بین رکورد، شبیه سازی مونت کارلو، نمونه گیری نقاط مهم
مجله علوم آماری
شناسه DOI 10.52547/jss.15.2.381
پژوهشگران فیروزه باستان (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله، برآوردیابی و پیش بینی برای توزیع پواسن-نمایی بر اساس رکوردهای پایین و زمان های بین رکورد مورد مطالعه قرار می گیرند. برآوردیابی با روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی بر اساس دو تابع زیان متقارن و نامتقارن صورت می ‍ پذیرد. از آن جا که به نظر می رسد انتگرال های مرتبط با برآوردهای بیزی دارای فرم های بسته نیستند، از الگوریتم های متروپولیس-هستینگز درون گیبز و نمونه گیری نقاط مهم برای تقریب این انتگرال ها استفاده می شود. همچنین پیش بینی بیزی رکوردهای آینده نیز مورد بررسی قرار می گیرد. یک مطالعه شبیه سازی و یک مثال کاربردی برای ارزیابی و نشان دادن کاربرد نتایج مقاله و همچنین مقایسه نتایج عددی وقتی استنباط بر اساس رکوردها و زمان های بین رکورد است، با هنگامی که استنباط تنها بر اساس رکوردها صورت می پذیرد، ارائه می گردد.