08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان زمان مورد انتظار آزمايش، برآورديابي و پيش بيني براي توزيع ليندلي تواني بر اساس داده هاي سانسورشده ي فزاينده ي نوع دو با برداشت هاي دوجمله اي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الگوریتم متروپولیس-هستینگس، تابع زیان آتتروپی عمومی، زمان مورد انتظار آزمایش، روش دلتا، سانسور فزاینده با برداشت دوجمله ای، شبیه سازی.
مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی
شناسه DOI 10.22055/JAMM.2020.31724.1782
پژوهشگران اسماعیل عزیزی (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله، مسأله ی برآوردیابی و پیش بینی برای توزیع لیندلی توانی بر اساس داده های سانسورشده ی فزاینده ی نوع دو با برداشت های دوجمله ای مورد مطالعه قرار می گیرد. ابتدا به برآوردیابی پارامترهای توزیع لیندلی توانی به کمک روش های درست نمایی ماکسیمم و بیزی می پردازیم. برآوردیابی بیزی پارامترها بر اساس تابع زیان متقارن توان دوم خطا و تابع زیان نامتقارن آنتروپی عمومی صورت می پذیرد. از آن جا که برآوردهای بیزی شامل انتگرال هایی است که به نظر می رسند فرم صریحی ندارند، برای تقریب این انتگرال ها از الگوریتم متروپولیس-هستینگس بهره می گیریم. یک مطالعه ی شبیه سازی برای بررسی عملکرد برآوردگرهای پارامترها ارائه شده است. در ادامه، مسأله ی پیش بینی بیزی یک نمونه ای و دونمونه ای مورد بحث قرار می گیرد. یک مثال واقعی برای نشان دادن کاربرد روش های نظری ارائه شده در مقاله ارائه می گردد. همچنین، مسأله ی زمان مورد انتظار آزمایش با کمک رسم نمودارهایی مورد مطالعه قرار می گیرد. مقاله با چندین نتیجه گیری پایان می پذیرد.