1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت یکسوکننده ی نورگسیل آلی با استفاده از لایه انتقال دهنده MoO3
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
یکسو کننده الی،نورگسیل،لایه نازک
سال 1395
پژوهشگران مسعود ابراهیمی ، مینا اسماعیلی ، علی رمضان نژاد ، علی اصغر ایوبی ، وحید فلاح ، سید نورالدین میرنیا ، علی بهاری

چکیده

در این مقاله با ساخت دو یکسوکننده آلی نور گسیل سبز با استفاده لایه گسیلنده Alq3 و لایه های انتقال دهنده الکترونLiF و لایه انتقال دهنده TPD به بررسی اثر لایه نازک MoO3 به عنوان لایه انتقال دهنده حفره پرداخته شد و با استفاده از آنالیز های مختلف از جمله نورسنجی و نمودار های جریان ولتاژ نشان داده شده است استفاده این لایه در دیود های نور گسیل سبب کاهش ولتاژ آستانه و نور دهی بیشتر یکسو کننده های نور گسیل آلی می شود.