1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص ساختاری نانوذرات کلسیم سولفات بعد از آالیش با یون منگنز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کلسیم سولفات، روش سل- ژل، سنتز، پراش پرتو x ، میکروسکوپ الکترونی روبشی
سال 1396
پژوهشگران قدسیه قلی پور ، مهرانگیز مرادی ، مهدی خدابخشی ، رضا قلی پور ، سید نورالدین میرنیا

چکیده

نانوساختارهای کلسیم سولفات یکی از مهمترین مواد بلوری است که میتواند ساختارهای بلوری پایدار جدیدی را با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد خود تشکیل دهد و دارای کاربردهای مهمی در زمینه های پزشکی و صنعتی هستند. چند روش معمول برای تهیه نانوساختارهای کلسیم سولفات وجود دارد که شامل روش همرسوبی شیمیایی، روش هیدروترمال و روش سل- ژل می باشند. در سالهای اخیر پژوهشگران، اثر اتمهای زیادی را روی نانوساختارهای کلسیم سولفات بررسی کردند. در اینجا میخواهیم اثر تزریق منگنز را روی کلسیم سولفات قبل و بعد از کلسینه شدن بررسی کنیم. با توجه به اینکه یون های منگنز دارای خواص مختلفی از قبیل پایداری حالت برانگیختگی، پایداری حرارتی- شیمیایی هستند به طور گسترده از آنها در تزریق به نانوساختارها استفاده میشود. منگنز در مقابل گرما از خود خاصیت فلوئورسانس نشان میدهد که برای اندازه گیری تابش مفید است. این خاصیت قبل از سال1900 میلادی کشف شد. به عنوان مثال از این خاصیت برای اندازه گیری اشعه ماورای بنفش و در پرتو درمانی استفاده شده است. در این آزمایش، غلظتهای مولی مختلفی از یون منگنز به نانوساختارهای کلسیم سولفات توسط فرآیند سل-ژل تزریق شده از پراش پرتو x است و در ادامه خواص ساختاری آنها مطالعه شده است. جهت تعیین خواص فازی و اندازه نانوذرات (XRD) بررسی ریخت شناسی سطح از میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) استفاده شده است.