1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت یکسوکننده نورگسیل آلی با نور سبز با استفاده از لایه گسیلنده هیدروکسی کوئینوآلومینیوم(Alq3)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
یکسوکننده های نورگسیل آلی ، ولتاژ آستانه ، ITO/TPD/AlQ3/LiF/Al ، لایه نشانی تبخیر گرمایی
سال 1395
پژوهشگران سید نورالدین میرنیا ، علی بهاری ، محمود رضایی ، مسعود ابراهیمی ، علی اصغر ایوبی ، علی فلاح

چکیده

یکسوکننده های نورگسیل آلی قطعاتی هستند که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از پارامترهای مهم در عملکرد این قطعات ولتاژ آستانه کار یکسـوکننده می باشد. در این تحقیق یکسوکننده نورگسیل آلی با ساختار ITO/TPD/AlQ3/LiF/Al ساخته شد. برای این منظور از روش لایه نشانی تبخیر گرمایی استفاده شده است. پـس از ساخت قطعه مورد نظر خواص الکتریکی و اپتیکی آن مانند ولتاژ آستانه ، منحنی جریان - ولتاژ ، منحنی روشنایی - ولتاژ ، منحنی بازده جریان-ولتاژ و طیف نور گسیل شـده مورد بررسی قرار گرفت.