1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
‫ ‫سنتز‬ ‫نانوکامپوزیت‬ های ‫‪PEO/Al‬‬2 ‫‪‬‬ ‫‪O3-‬‬ ‫‪SiO2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪TiO2‬‬ ‬‬ به روش سل-ژل و بررسی خواص آن ها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت های Al2O3-SiO2-TiO2 ، روش سل-ژل، مواد متخلخل، پلی اتیلن اکسید
سال 1396
پژوهشگران مریم آزاد ، سید نورالدین میرنیا ، رضا قلی پور

چکیده

در این مقاله نانوکامپوزیت های Al2O3-SiO2-TiO2 به روش سل-ژل و با مقادیر مختلف پلی اتیلن اکسید (PEO) سنتز شدند و بعد از تشکیل ژل و تبدیل آن به ژل خشک، در دمای 500 درجه سانتی گراد کلسینه شدند که در نتیجه پودرهایی به رنگ سفید مات به دست آمد. تصاویر FE-SEM تهیه شده از نمونه ها، تاثیر مقدار پلیمر بر ساختار نانوکامپوزیت را نشان داد و مشاهد شد که با افزایش مقدار پلیمر در نانوکامپوزیت Al2O3-SiO2-TiO2 ساختاری با تخلخل های به هم پیوسته و منظم به دست می آید. همچنین مشاهده شد اندازه تخلخلهای نانوکامپوزیت با تغییر مقدار پلیمر قابل تنظیم است و ساختار آن از ماکرومتخلخل به میکرو و مزو متخلخل تغییر می کند. ساختار بلوری نانوکامپوزیت ها با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی شد. همچنین مساحت سطحی ویژه نمونه ها حدود 347-290 متر مربع بر گرم به دست آمد که نشان دهنده تاثیر پلیمر بر تغییر اندازه مساحت سطحی ویژه نانوکامپوزیت Al2O3-SiO2-TiO2 است.