1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و مشخصه یابی نانوذرات WO3 با روش کندوپاش لیزر پالسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات WO3 ، تابش هماهنگ اول (nm 1064) ، آب DI ، گاف نواری
سال 1395
پژوهشگران مجید فخاری ، محمد جواد ترکمنی ، سید نورالدین میرنیا

چکیده

در این پژوهش ات ، نانوذرات WO3 با تابش هماهنگ اول (nm 1064) پالس های لیزر بر صفحه تنگستن خالص در محیط آب DI سنتز شده است. بررسی خواص میکروسکوپی نانوذرات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شده است و همچنین ساختار بلوری نانوذرات توسط پراش پرتو ایکس (XRD) مشخصه یابی شده است. طیف سنجی نوری near/Vis/UV/ IR به منظور مطالعه خواص نوری نمونه های سنتز شده به کار رفته است. طیف جذبی نانوذرات ساخته شده در انرژی های مختلف پالس های تابیده شده نشان می دهد که با افزایش جریان از 11 به 13A ،لبه جذب به سمت طول موج های بزرگتر انتقال پیدا می کند که به خاطر کاهش گاف نواری ذرات سنتز شده می باشد.