1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوذرات WO3 از طریق کندوپاش لیزری در آب: تأثیر شار لیزری بر خواص اپتیکی خطی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات WO3 ، لیزر YAG:Nd ، خواص اپتیکی خطی ، فعالیت فتوکاتالیستی
سال 1397
پژوهشگران مجید فخاری ، محمد جواد ترکمنی ، سید نورالدین میرنیا ، مهشید قوامی پور

چکیده

این مقاله گزارشی در مورد سنتز نانوذرات WO3 کندوپاشبا یک صفحه تنگستن غوطه ور در آب به وسیله پالس های هماهنگ اول لیزر YAG:Nd می باشد. همچنین، نانوذرات از طریق طیف سنجی فرابنفش-مرئی، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (IR-FT) مشخصه یابی شدند. علاوه بر این، خواص اپتیکی خطی و فعالیت فتوکاتالیستی نمونه های سنتز شده مورد بررسی قرار گرفتند.