1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه خواص اپتیکی نانوساختار SnO2/TiO2 سنتز شده به روش شیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خواص اپتیکی، نانو ساختار ،دی اکسید تیتانیوم،دی اکسید قلع، ، روش شیمیایی
سال 1396
پژوهشگران حسین میلانی مقدم(استاد راهنما)، سید نورالدین میرنیا(استاد مشاور)، یونس رمضانی(دانشجو)

چکیده

دی اکسید تیتانیوم (TiO2) یکی از رایج ترین مواد شناخته شده است که قابلیت کاربرد فراوانی در سلول های خورشیدی،اجزای دستگاه های الکترونیکی،انواع حسگرهای گازی دارد.این ماده به دلیل غیر سمی بودن، استحکام بالا، پایداری شیمیایی و فیزیکی برجسته، قیمت نسبتاً ارزان و خواص اپتیکی و الکترونی جالب به طور وسیع به عنوان فتوکاتالیست به کار می رود. از طرفی خواص اپتیکیTiO2 وابسته به ساختار بلوری،مورفولوژی سطح،اندازه ی ذرات و وجود ناخالصی است.می توان خواص اپتیکی آن را با آلاییدن بایون های فلزی مانند نیکل ،آهن ،قلع بهبود بخشید. در این پژوهش قصد داریم نانوساختار SnO2/TiO2 سنتز شده به روش شیمیایی سنتز نماییم. سپس به بررسی اثر دما و ناخالصی SnO2 بر خواص اپتیکی TiO2بپردازیم.از تیتانیوم تتراکلرید (TiCl4)، اتانول(C2H5OH) و تتراکلرید قلع پنج آبه (SnCl4.5H2O) در حین فرآیند ساخت استفاده گردید. جهت مشخصه یابی نانوساختار TiO2/SnO2 از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی نوری فرابنفش- مرئی (UV-Vis) استفاده شده است. تاثیر دمای کلسینه و غلظت آلاینده روی ثوابت اپتیکی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفته است هر چه دمای کلسینه از 800-700 درجه سانتیگراد افزایش یابد مقدار ثابت های اپتیکی بدست آمده به نمونه خالص نزدیکتر می شود و در دمای 900 درجه سانتیگراد مقدار این پارامترها از نمونه خالص بیشتر می شود. ضریب شکست و قسمت موهومی ثابت دی الکتریک در همه دماها و غلظت ناخالصی مورد نظر با افزایش طول موج ایتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.