1403/03/04
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
نانوکامپوزیت سه فازی حافظه دار بر پایه پلی یورتان
نوع پژوهش
ابداع، اختراع یا اکتشاف
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت سه فازی حافظه دار بر پایه پلی یورتان
سال 1395
پژوهشگران عبدالحسین فریدون ، مرتضی قربان زاده آهنگری ، فرزانه معماریان

چکیده

نانوکامپوزیت سه فازی حافظه دار بر پایه پلی یورتان