1403/03/04
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح کاربردی برگزیده سال دانشگاه مازندران در سال 1399
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
طرح کاربردی برگزیده سال دانشگاه مازندران در سال 1399
سال 1399
پژوهشگران مرتضی قربان زاده آهنگری

چکیده

طرح کاربردی برگزیده سال دانشگاه مازندران در سال 1399