1403/03/02
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر سال 1394
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
پژوهشگر برتر سال 1394
سال 1394
پژوهشگران مرتضی قربان زاده آهنگری

چکیده

پژوهشگر برتر سال 1394