1403/03/02
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مکان های دفن زباله موجود در استان و شناسایی مکان های جدید بر اساس مطالعات GIS
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
GIS، تحلیل شبکه ای، مکان دفن زباله
سال 1398
پژوهشگران مرتضی قربان زاده آهنگری ، محمد اکبری نسب

چکیده

یکی از موارد بسیار مهم در اجرای صحیح عملیات بازیافت پسماند، یافتن بهترین مکان برای انجام عملیات است، که در صورت عدم مطالعه یا مطالعه غیردقیق در این زمینه، ضررهای جبران ناپذیری به طرح وارد خواهد گشت . استقرار ایستگاه بازیافت پسماند در مناطق شهری به دلیل اثرات مهمی که بر اکولوژی، بهداشت، مناظر شهری، ترافیک، ارزش املاک و ... دارد، می تواند یک عامل اختلال در شهر باشد؛ لذا استقرار ایستگاه بازیافت پسماند در شهر باید با مطالعات دقیق و موشکافانه انجام شود تا از گسترش ابعاد نابسامانی ها و تهدیدها، به ویژه از جنبه زیست محیطی ممانعت گردد . در این پژوهش برای تحلیل داده ها و ارزیابی درجه اهمیت و وزن گذاری به هر یک از معیارها و زیر معیار ها از روش تحلیل شبکه ای ( ANP ) در نرم افزار SuperDecisions و برای همپوشانی لایه های اطلاعاتی از نرم 11/ افزار 5 ArcGIS استفاده شده است. نحوه همپوشانی در این نرم افزار از طریق محاسبات بین نقشه ها با اعمال ضریب هر یک از لایه ها که از طریق روش ANP استخراج شده است.