1403/03/02
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
مکان یابی دفن پسماند های شهری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و WO در GIS (مطالعه موردی شهرستان آمل)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مکان یابی، دفن پسماند، شهرستان آمل.
سال 1397
پژوهشگران حمید عمونیا ، محمد اکبری نسب ، مرتضی قربان زاده آهنگری

چکیده

مکان یابی دفن پسماند به عنوان یک مسئله اساسی در اکثر نقاط شهری در دنیا مطرح است. معیار هاو عوامل زیادی از جمله شرایط طبیعی و انسانی در مکان یابی ها تاثیر گذارند و باید برای مکان گزینی ها مورد توجه قرار گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر مکانیابی دفن پسماندهای شهری شهرستان آمل با دقت بالا و صرف زمان کمتر می باشد. بدین منظور از تلفیق روشهای تحلیل شبکه و WO در GIS استفاده شده است تا مناسب ترین مکان ها در سطح شهرستان برای دفن پسماندهای شهری مشخص گردند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که این روش می تواند در زمانی کوتاه و با قابلیت تغییر پذیری بالای معیار ها یک روش کار آمد در مکان یابی دفن پسماند باشد.