1403/03/04
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی مولکولی جذب فلزات سنگین از آب های آلوده توسط نانو ساختارها بر مبنای نظریه تابعیت چگالی (DFT)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سیلیس، تن ،DFT ، زئولیت، گرافن، آرسنیک، سرب، فلزات سنگین
سال 1397
پژوهشگران احمد شاهمرادی(دانشجو)، محسن جهانشاهی(استاد راهنما)، مرتضی قربان زاده آهنگری(استاد راهنما)

چکیده

بوسیله نانوساختارهای همچون گرافن، زئولیت طبیعی سیلیس (DFT) این پروژه بر اساس نظریه تابعیت چگالی استفاده شده است. گرافن ورقهای دو بعدی از اتمهای کربن در یک (Teta-ONE) و زئولیت مصنوعی تن )SiO2 ( به هم متصل شدهاند. گرافن sp پیکر بندی شش ضلعی )لانه زنبوری( است. اتمهای کربنی در گرفن با هیبرید 2 جدیدترین عضو خانواده مواد کربنی میباشد. با توجه به شبیه سازی های انجام شده نتایج نشان داد که گرافن جاذب مناسبی برای جذب فلزات آرسنیک و سرب است، که انرژی جذبی معادل 18781 - برای آرسنیک و 180.6 - برای سرب دارد. زئولیت ها معمولاً به دودسته طبیعی و مصنوعی تقسیم میشوند که عملکرد زئولیت های مصنوعی به دلیل درجه خلوص بالا، تشکیل شدن از یک نوع خاص نه چند نوع، آسانی و دسترسی به آنها در مقیاس صنعتی و تجاری و مهمتر از همه، داشتن اندازه حفرات ثابت و قابل کنترل برتری قابل ملاحظهای نسبت به انواع طبیعی خود یافته برای آرسنیک 18253 -، برای سرب 0813 - است، همچنین انرژی )SiO است. انرژی جذب زئولیت طبیعی سیلیس ) 2 برای آرسنیک برابر با 28757 - و برای سرب برابر با 28324 - میباشد، که (Teta-ONE) جذب زئولیت مصنوعی تن این نتایج نشان دهنده عملکرد بهتر زئولیت های مصنوعی نسبت به طبیعی است.