1403/03/02
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
دانشمند دو درصد برتر دنیا
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
دانشمند دو درصد برتر دنیا
سال 1400
پژوهشگران مرتضی قربان زاده آهنگری

چکیده

دانشمند دو درصد برتر دنیا